• Πειρατική ενημέρωση

 • Ενημερώσου

 • Συνεισφορά

 • Ψευδείς ειδήσεις. Είναι περίπλοκο.

  Ψευδείς ειδήσεις. Είναι περίπλοκο.

  http://gdurl.com/pqq3

  (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: FIRST DRAFT NEWS, “Fake news. It’s complicated.”, by: Claire Wardle, First Draft, Date: February 16, 2017,
  Tags: debunking, guide, verification)

  Για να καταλάβουμε το οικοσύστημα της παραπληροφόρησης, καταθέτω εδώ μια αποκωδικοποιημένη παρουσίαση των τύπων του ψεύτικου περιεχομένου, των κινήτρων των δημιουργών αυτού του περιεχομένου και το πώς αυτό διαδίδεται.

  Μέχρι τώρα όλοι έχουμε καταλήξει στο να συμφωνήσουμε ότι ο όρος “ψευδείς ειδήσεις” (fake news) είναι άχρηστος, αλλά χωρίς μια εναλλακτική λύση, απλά τον χρησιμοποιούμε αδέξια κάθε φορά ως μια φράση μέσα σε εισαγωγικά. Ο λόγος που αγωνιζόμαστε για να αντικαταστήσουμε αυτόν τον όρο είναι επειδή αυτός αναφέρεται σε κάτι που είναι πολύ περισσότερα από μόνο ειδήσεις, πρόκειται για το σύνολο του οικοσυστήματος της πληροφόρησης. Και ο όρος ψευδείς, δεν φτάνει για να περιγράψει την πολυπλοκότητα των διαφόρων τύπων της παραπληροφόρησης / misinformation (δηλ. την ακούσια ανταλλαγή των ψευδών πληροφοριών) και της αντιπληροφόρησης / disinformation (την σκόπιμη δημιουργία και ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι γνωστό ότι είναι ψευδείς).

  Για να κατανοήσουμε το τρέχον οικοσύστημα πληροφόρησης, θα πρέπει να το σπάσουμε σε τρία στοιχεία:

  1. Οι διαφορετικοί τύποι περιεχομένου που δημιουργούνται και διαμοιράζονται
  2. Τα κίνητρα όσων δημιουργούν αυτό το περιεχόμενο
  3. Οι τρόποι που αυτό το περιεχόμενο διαδίδεται

  Αυτό έχει σημασία. Όπως η Danah Boyd περιγράφει σε ένα πρόσφατο άρθρο της, ότι, είμαστε σε πόλεμο. Είναι ένας πόλεμος της πληροφορίας/πληροφόρησης. Σίγουρα θα πρέπει να ανησυχούμε για τους ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων και των δημοσιογράφων) που άθελά τους μοιράζουν παραπληροφόρηση, αλλά πολύ περισσότερο θα πρέπει να ανησυχούμε σχετικά με τις συστηματικές εκστρατείες αντιπληροφόρησης. Προηγούμενες προσπάθειες για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη στηρίχθηκαν σε “ένα-προς-πολλά” συστήματα τεχνολογίας μετάδοσης, αλλά και σε κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν σε “άτομα” προπαγάνδας να απευθύνονται άμεσα σε χρήστες που είναι πιο πιθανό να δεχτούν και να μοιράσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Μόλις μοιραστεί ακούσια ένα παραπλανητικό ή κατασκευασμένο άρθρο, μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα meme, το επόμενο άτομο που θα το δει στα εισερχόμενα του στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα και που εμπιστεύεται πιθανότατα τον αρχικό μεταδότη, θα συνεχίσει και θα το μοιράσει και ο ίδιος. Έτσι αυτά τα “άτομα” στη συνέχεια θα εξαπολύουν περιεχόμενο μέσα από το οικοσύστημα πληροφόρησης με υψηλή ταχύτητα με την δύναμη αξιόπιστων δικτύων peer-to-peer που έχουν δομήσει.

Short URL

παλαιότερα άρθρα

Επιμέλεια και κατασκευή ''Η γη των πιγκουίνων''

http://creativecommons.org/images/deed/by.png

Copyleft
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας διατίθεται με άδεια Creative Commons