• Πειρατική ενημέρωση

 • Ενημερώσου

 • Συνεισφορά

 • Σειρά άρθρων για την Δημοκρατία: Το vTaiwan

  Σειρά άρθρων για την Δημοκρατία: Το vTaiwan

  (Αναδημοσίευση με μετάφραση από: P2P Foundation, “Democracy Series: vTaiwan”, by Nathan Slater, November 17, 2016, Categories: Open Government, P2P Cultures and Politics, TAGS: Collaboration, democracy, implementation, Super-Competent Democracy, vTaiwan)

  Γνώριζες ότι τα κύτταρα μπορούν να είναι προσαρμοστικά (competent);

  Εγώ δεν είχα ιδέα.

  Αλλά οι αναζητήσεις μου έκανα στο Google για supercompetent, super-compertent και super competent (υπερπροσαρμοστικότητα) επέστρεψαν αρκετά αποτελέσματα που ήταν σχετικά με τα κύτταρα. Η αναζήτηση στο Google Scholar επέστρεψε και αυτό καταχωρήσεις για έρευνες σχετικά με τα κύτταρα.

  Φυσικά, το Google μου επέστρεψε και άλλα διάφορα αποτελέσματα. Αλλά μετά από λίγη έρευνα, φαίνεται ότι οι υπερ-ικανότητες προσαρμοστικότητας των κυττάρων ενσωματώνουν την ουσία της υπερ-προσαρμοζόμενης δημοκρατίας, με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι αυτή της επιχειρησιακής υπερικανότητας προσαρμογής (πχ. όπως μας λέει το βιβλίο με τον τίτλο: “6 Keys To Preform At Your Productive Best” / 6 Κλειδιά για να Αποδώσεις στο Καλύτερο της Παραγωγικότητάς σου).

  Σύμφωνα με το λήμμα “Natural Competence” (Φυσική Προσαρμοστικότητα) στην Wikipedia,

  Στην μικροβιολογία, στην γενετική, στη κυτταρική βιολογία και στην μοριακή βιολογία, η προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα ενός κυττάρου να προσλάβει εξωκυτταρικό (“γυμνό”) DNA από το περιβάλλον του κατά τη διαδικασία που ονομάζεται μετασχηματισμός (transformation).

  Τα μετασχηματισμένα (transformants), είναι κύτταρα που έχουν προσλάβει DNA (ξένο, τεχνητό ή τροποποιημένο) και τα οποία μπορούν να φτιάξουν γονίδια για/με το εισαχθέν DNA.

  Ως ένας κυβερνητικός υπάλληλος που διανέμει διοικητικούς κανόνες, το βασικό παράπονο που έχω λάβει από το κοινό που δέχεται αυτούς τους κανόνες είναι το ότι οι ανησυχίες τους δεν εισακούονται.

  Για να σιγουρευτούν, οι κρατικοί φορείς διεξάγουν συνεδρίες ακροάσεων και δημόσιες συνεδριάσεις (διαβουλεύσεις). Αλλά το κοινό πιστεύει ότι η κυβέρνησή τους δεν ενσωματώνει τις δημόσιες προτάσεις που κατατίθενται από τους πολίτες μέσα στους διοικητικούς της κανόνες.

  Μερικά κύτταρα είναι σε θέση να παραλαμβάνουν εξωκυτταρικό DNA και πραγματικά να το χρησιμοποιούν για να δομήσουν γονίδια (θα λέγαμε ότι κάνουν μια εποικοδομητική αφομοίωση). Και αυτό είναι η ικανότητα προσαρμογής, η προσαρμοστικότητα τους. Το κοινό, οι πολίτες, που δέχονται πάνω τους τις ρυθμίσεις από την κυβέρνηση, πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι προσαρμοστική. Παρόλο που η κυβέρνηση μπορεί να ακούει, δεν παραλαμβάνει τις ιδέες που προέρχονται το κοινό και δεν τις χρησιμοποιεί πραγματικά για να φτιάξει/συντάξει τους κανόνες και τους νόμους.

  Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα από την μικροβιολογία, μπρούμε να πούμε ότι, η προσαρμοστική δημοκρατία είναι αυτή που θα είναι σε θέση να απορροφά τις ιδέες του κοινού και να τις εφαρμόσει.

  Με τι θα μπορούσε να μοιάζει, λοιπόν, μια προσαρμοστική δημοκρατία;

Short URL

παλαιότερα άρθρα

Επιμέλεια και κατασκευή ''Η γη των πιγκουίνων''

http://creativecommons.org/images/deed/by.png

Copyleft
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας διατίθεται με άδεια Creative Commons