Το μοντέλο αγροτικού συνεταιρισμού της Αλμερία

Share μοιράστε

 

Το μοντέλο αγροτικού συνεταιρισμού της Αλμερία: Χτίζει επιτυχημένες οικονομικά και κοινωνικά κοινωνίες

 

(Πηγή: Stories.coop, “The Almería Agricultural Cooperative Model: Building successful economic and social communities”, 04 Δεκεμβρίου 2012, από  Ratha Tep) (μετάφραση από τον Άγγελο Κοντογόνη)

Το 1955, η επαρχία της Αλμερία (πληροφορίες από την Wikipedia, the free encyclopedia) της Ανδαλουσίας, στην νοτιοανατολική Ισπανία, ήταν μια περιοχή που είχε πληγεί από την ξηρασία, με μικρή υποδομή και με ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) μικρότερο από το μισό του εθνικού μέσου όρου. Οι περισσότεροι κάτοικοι, όσοι δεν είχαν ήδη εγκαταλείψει την επαρχία σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών, ίσα που επιβίωναν. Σήμερα, είναι η κορυφαία παραγωγός φρούτων και λαχανικών ισπανική αναπτυσσόμενη περιοχή με εισόδημα μεταξύ των τριών πλουσιότερων επαρχιών στην Ισπανία στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Economy of Spain, η Οικονομία της Ισπανίας από την Wikipedia, the free encyclopedia). Αυτή η μεταστροφή από τους εξαθλιωμένους αγρότες σε μια επαρχία «βιομηχανική περιοχή» ή «σύμπλεγμα» γεωργικών συνεταιριστικών είναι μια μοναδική περίπτωση, καθώς δεν προήλθε από τεράστια βιομηχανία. Ο μέσος όρος γαιοκτησίας στην Αλμερία είναι ακόμα μόλις 1,5 εκτάρια (περίπου το μέγεθος δύο γηπέδων ποδοσφαίρου), και τα περισσότερα βρίσκονται στην κατοχή 13.500 αγροτών ή οικογένειες αγροτών της επαρχίας που τα χρησιμοποιούν για θερμοκήπια. Η ταχεία αύξηση της Αλμερία είναι η ιστορία των δύο αλληλένδετων συνεργατικών ιδρυμάτων - της συνεταιριστικής τράπεζας και των συνεργατικά οργανωμένων αγροτών στους συναφείς οργανισμούς τους.

Το δικτατορικό καθεστώς του Φράνκο ξεκίνησε την "ανάπτυξη", με προσπάθειες που έγιναν τη δεκαετία του '50 και του '60, με την εγκατάσταση ενός σχεδίου ηλεκτροδότησης και εγκατάστασης αντλιών νερού που χρησιμοποιούν τα υπόγεια ύδατα για να προσελκύσει τους αγρότες σε ένα υποτυπώδες σύστημα καλλιέργειας με στόχο να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή της περιοχής. Ωστόσο, ήταν ένα καθεστώς εκμετάλλευσης, περιβαλλοντικά μη βιώσιμο και σχεδιασμένο για να διασφαλίσει ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν να είναι αγρότες και φθηνό εργατικό δυναμικό για τους άλλους. Εξωτερικοί αγοραστές  προσέφεραν καταχρηστικές τιμές. Οίκοι δημοπρασιών για τον καθορισμό τιμών ξεπήδησαν. Οι αγρότες διαπίστωσαν ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πάρουν δάνεια. Απογοητευμένοι από την έλλειψη διαφάνειας και την έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη, αρκετοί ντόπιοι της Αλμερία ίδρυσαν τον πιστωτικό συνεργατικό οργανισμό Caja Rural Provincial de Αλμερία το 1963 (CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas, τώρα "Cajamar").

Παρά το γεγονός ότι η Cajamar παρέχει χρηματοδότηση, πιο σημαντικό είναι ότι λειτούργησε ως καταλύτης στη δημιουργία οργανωτικής δύναμης, παρέχοντας τα μέσα με τα οποία οι φτωχοί αγρότες θα μπορούσαν να μετατρέψουν την εργασία τους σε κάτι που είχε αξία. Αρχικά η συνεταιριστική τράπεζα προσφέρει ακάλυπτα δάνεια και έτσι είχε σημαντικό ενδιαφέρον η διασφάλιση ότι, οι δραστηριότητες των γεωργικών συνεταιρισμών άξιζαν χρηματοδότηση. Με απόντα τα κανάλια για άμεση εξαγωγή των προϊόντων, η COEXPHAL (η ένωση των συνεταιρισμών και των οργανώσεων παραγωγών) ιδρύθηκε το 1977 με την υποστήριξη της Cajamar, προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να έχουν πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές.

Ο αρχικός καταλυτικός ρόλος της Cajamar και των συνεταιρισμών εξελίχθηκε σε στρατηγικό επίπεδο καινοτομίας στον τομέα. Στη δεκαετία του 1970, πειραματικά αγροκτήματα δημιουργήθηκαν για να εξετάσουν, να αναπτύξουν και να μοιραστούν τα αποτελέσματα των νέων γεωργικών τεχνολογιών, όπως η βελτίωση του σχεδιασμού θερμοκηπίων και νέες τεχνικές άρδευσης, κατ’ ουσία, μεταφέροντας τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο της καινοτομίας από τον καλλιεργητή προς τον πιστωτικό συνεταιρισμό. Οι συνεταιρισμοί της Αλμερία ανταποκρίθηκαν στις νέες προκλήσεις που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, επενδύοντας περαιτέρω στην R+D+i (Research - έρευνα, Development - ανάπτυξη, innovation - καινοτομία): τα βιώσιμα θερμοκήπια, τον βιολογικό έλεγχο των καλλιεργειών, την έρευνα του γονιδιώματος, τις άμεσες  μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι συνέργειες που δημιουργούνται από τα διάφορα συνεργατικά ιδρύματα δίνουν την δυνατότητα στους γεωργικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς της Αλμερία να ευδοκιμήσουν: Η Cajamar είναι πλέον η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα της Ισπανίας, και η περιοχή καλλιέργειας είναι σήμερα η μεγαλύτερη συνεταιριστική, στην καλλιέργεια λαχανικών, αναπτυσσόμενη περιοχή στην Ευρώπη, με την πλειοψηφία των συνεταιρισμών να κάνει χρήση του βιολογικού ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών. Παρά το γεγονός ότι η γεωργική παραγωγή των 2,5 εκατ. τόνων και ο κύκλος εργασιών ύψους 1,8 δισ. ευρώ είναι εντυπωσιακά, πιο εντυπωσιακή είναι η άμεση απασχόληση που παρέχεται σε περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους, με μια δίκαιη κατανομή του πλούτου που παράγεται στην περιοχή. Περισσότεροι από 250 συμπληρωματικές ή βοηθητικές επιχειρήσεις, τόσο συνεταιριστικές όσο και επιχειρήσεις επενδυτών έχουν δημιουργήσει έναν κύκλο εργασιών άνω των 1.500 εκατ. ευρώ.

Η καταγραφή αυτής της ιστορίας έγινε δυνατή μέσω της έρευνας που διεξήχθη από τους Cynthia Giagnocavo, David Uclés Aguilera και Luis Fernández-Revuelta Pérez και δημοσιεύθηκε ως: Giagnocavo, C. et al (2012, υπό έκδοση) «Η υπόθεση για την δυναμική των συνεταιριστικών τραπεζών στην τοπική ανάπτυξη: την καινοτομία, την ανάπτυξη, και την οικοδόμηση της κοινότητας στην Αλμερία της Ισπανίας", Goglio S., Alexopoulos Y., επιμ., Οικονομίες Συνεταιρισμών και Τοπική Ανάπτυξη, (London: Routledge).

Δείτε/Διαβάστε:

«The Almería Agricultural Cooperative Model: creating successful economic and social communities», by Cynthia Giagnocavo, Department of Management and Business Administration Faculty of Economic and Business Sciences, Universidad De Almería

For United Nations, Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs, International Year of Cooperatives, Side-Event with the Commission for Social Development, “The role of cooperatives in poverty eradication”, UN Headquarters, New York, 1 February 2012, 1.15-2.45, NLB CR D

Η ταυτότητα της CAJAMAR

Ονομασία Συνεταιρισμού: CAJAMAR, Cajas Rurales Unidas

Τομέας: Τραπεζικός και Πιστωτικός

Χώρα: Ισπανία 

Έτος Ίδρυσης: 1966

Αριθμός εργαζομένων: 4421

Αριθμός μετόχων: 819032

Website Facebook Twitter

 

Περιγραφή του συνεταιρισμού: Η Cajamar Caja Rural (σύντομα άλλαξε σε Cajas Rurales Unidas), είναι μία πιστωτική συνεταιριστική τράπεζα που σχη

ματίστηκε από τη συγχώνευση των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Cajas rurales) της Ανδαλουσίας (Αλμερία και Μάλαγα το 2000), Murcia (Campo de Cartagena το 1989), Μαδρίτη (Grumeco το 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero το 2007), Baleares (Caixa Rural de Balears το 2010) και της Comunidad Valenciana (CajaCampo το 2011 και Caja Rural de Castellón το 2012). Είναι η μεγαλύτερη αγροτική τράπεζα στην Ισπανία, καθώς και η μεγαλύτερη ισπανική συνεταιριστική πιστωτική τράπεζα.

Short URL

Επιμέλεια και κατασκευή ''Η γη των πιγκουίνων''

http://creativecommons.org/images/deed/by.png

Copyleft
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας διατίθεται με άδεια Creative Commons